JSU  - Lokalizacja
Pytania JSU
Stowarzyszenie Ubezpieczonych
Nasze Referencje
 - JSU

o firmie

JSU Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa JSW S.A.

JSU Sp. z o.o. działa od 1995 roku na terenie Jastrzębia Zdroju i okolic.
Jesteśmy multi-agencją i w swojej ofercie posiadamy ubezpieczenia wielu zakładów ubezpieczeniowych takich jak:
STU ERGO HESTIA SA, GRUPA PZU SA, INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA Viena Insurance Group.

Obsługujemy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych wiele firm z najbliższych okolic, w tym także Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Nie poprzestajemy tylko na obsłudze majątku tych firm ale staramy się także proponować pracownikom grupowe ubezpieczenia osobowe lub ubezpieczenia prywatnego majątku. Dotarcie do naszych agencji terenowych, gdzie pracują wyszkoleni i licencjonowani pracownicy JSU Sp. z o.o. nie nastręcza trudności. Agencje te mieszczą się w budynkach biurowych kopalń JSW S.A.
 

borynia JSU
agencja przy KWK "Borynia"

jasmos JSU
agencja przy KWK "JAS-MOS"


 

W 2008 roku JSU Sp. z o.o. została laureatem nagrody
„CZARNY DIAMENT” przyznawanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla najlepszych przedsiębiorstw oraz osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu.

czarny diament 2008

jasmos JSU


 

W 2009 roku JSU Sp. z o.o. otrzymała „Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego” nadawaną przez Kapitułę Sejmiku Województwa Śląskiego.


W dniu 31.01.2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSU Sp. z o.o. podjęło Uchwałę odnośnie połączenia Jastrzębskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z JSU Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku JAT Sp. z o.o. na JSU Sp. z o.o. w zamian za udziały, które JSU Sp. z o.o. przyzna dotychczasowemu wspólnikowi JAT Sp. z o.o. tj. JSW S.A.
W dniu 01.03.2012 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Jastrzębskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z JSU Sp. z o.o.


  - Agencja przy KWK "Borynia"
 -
Agencja przy KWK "Budryk"
 -
Agencja przy KWK "Jastrzębie"
 - Agencja Przy KWK "Knurów-Szczygłowice"
 -
Agencja przy KWK "Pniówek"
 -
Agencja przy KWK "Zofiówka"
 -
Agencja "Centrum"
 -
Agencja przy Koksowni "Przyjaźń"
 -
Punkt agencyjny w WSS Nr 2
 -
Likwidacja Szkód
 
- Zarząd
 -
Biuro Zarządu
 -
Dyrektor ds. Ubezpieczeń

 -
Dyrektor ds. Turystyki

 -
Biuro Rozliczeń Sprzedaży
 -
Księgowość

 
   

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

 

Wykonanie:  © HotelSoft 

Jesteś 1 osobą On-Line