JSU  - Lokalizacja
Pytania JSU
Stowarzyszenie Ubezpieczonych
Nasze Referencje
 - JSU

najczęściej zadawane pytania


Gdzie jest nam potrzebna Zielona Karta?
Odp: Zieloną Kartę trzeba mieć wybierając się do :Albanii, na Białoruś, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji lub Ukrainy.

Od czego zalezy wypłata świadczenia za przebytą operację ?

Odp: Wszystko zależy od klasy ( są trzy klasy operacji ) , do której dana operacja została zakwalifikowana . Ocenia to Biuro Medyczne na podstawie kodu zabiegu, który wpisywany jest na wypisie ze szpitala lub osobnym zaświadczeniu.

Czy mając ubezpieczenie grupowe PZU Życie SA można bezpłatnie korzystać z placówek służby zdrowia?
Odp: Nie, ponieważ do tego uprawnia obowiązkowe ubezpieczenie ZUS ( takie ubezpieczenie ma obowiązek opłacać pracodawca lub Urząd Pracy w przypadku osoby bezrobotnej )

Czy ubezpieczonemu przysługuje świadczenie za zgon brata/siostry/dziadka/babci ?

Odp:  Nie, ponieważ ubezpieczonemu przysługuje świadczenie tylko za zgon współmałżonka/i, rodziców , teściów , dzieci ( polisa Typ P PLUS - dzieci do 25 roku życia )

Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy uposażeni zmarli, to komu przysługuje świadczenie?

Odp: Świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego wg. kolejności pierwszeństwa:
małżonek-ka
dzieci w częściach równych
rodzice w częściach równych
inni ustawowi spadkobiercy ubezp. w częściach równych.

Jaki wiek musi mieć osoba przystępująca w GSU ?

Odp: Osoby które wyrażają chęć ubezpieczenia się w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych muszą być w przedziale miedzy 18 a 65 rokiem życia ( 63 lata dla osób które nie posiadają historii ubezpieczenia ).

Co to są karencje i kogo obowiązują?

Odp: Karencja to okres płacenia składek, który musi upłynąć, zanim powstanie prawo do świadczeń. Karencje obowiązują osoby ubezpieczone po raz pierwszy lub osoby którym rozszerza się zakres ubezpieczenia.

Czy osoba nie pracująca i nie posiadająca żadnego ubezpieczenia może przystąpić do ubezpieczenia grupowego w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych?

Odp: Oczywiście może się ubezpieczyć.Jako osoba która się ubezpiecza po raz pierwszy będzie objęta karencjami.

Czy składkę ściągniecie mi z paska    ;-)
Odp:  Z paska nie ściągniemy, ale z wypłaty tak.

Ile wynosi karencja za urodzenie dziecka?

Odp: 9 miesięcy

Czy dziecko pracujące na 1/2 etatu i studiujące może korzystać z DŚszp. ?
Odp: Nie, tylko dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodzica.

Czy za pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym przysługuje świadczenie?

Odp: Świadczenie przysługuje wyłącznie za pierwszy pobyt w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku bądź choroby.

Jaki jest temin na zgłoszenie roszczenia?

Odp: 3 lata od daty zajścia zdarzenia objętego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń.

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnej?

Odp: Wypowiedzenie umowy składa się w formie pisemnej najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Czy przysługuje świadczenie za zgon ojczyma/ macochy ubezpieczonego/ małżonka ubezpieczonego?
Odp: Świadczenie za zgon ojczyma/ macochy ubezpieczonego/ małżonka ubezpieczonego przysługuje jeżeli nie żyje ojciec/ matka ubezpieczonego/ małżonka ubezpieczonego.

Czy można zmienić wskazane w umowie ubezpieczenia osoby uposażone?

Odp: Ubezpieczony ma prawo dowolnie zmieniać osoby uposażone.

Jaki jest termin oczekiwania na rozpatrzenie świadczenia?

Odp: PZU Życie S.A. wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością.

Ile dni trzeba leżeć w szpitalu aby otrzymać zwrot pieniężny za ten pobyt?
Odp: Pobyt ubezpieczonego trwający powyżej 3 dni z ubezp. PZU Życie i 1 dobe z ubezp. PZU SA.

Kiedy można składać dokumenty związane z wypadkiem?

Odp: Zaraz po zakończonym leczeniu, jeśli lekarz podpisze zdolność do pracy.
 


  - Agencja przy KWK "Borynia"
 -
Agencja przy KWK "Budryk"
 -
Agencja przy KWK "Jastrzębie"
 - Agencja Przy KWK "Knurów-Szczygłowice"
 -
Agencja przy KWK "Pniówek"
 -
Agencja przy KWK "Zofiówka"
 -
Agencja "Centrum"
 -
Agencja przy Koksowni "Przyjaźń"
 -
Punkt agencyjny w WSS Nr 2
 -
Likwidacja Szkód
 
- Zarząd
 -
Biuro Zarządu
 -
Dyrektor ds. Ubezpieczeń

 -
Dyrektor ds. Turystyki

 -
Biuro Rozliczeń Sprzedaży
 -
Księgowość

 
   

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

 

Wykonanie:  © HotelSoft 

Jesteś 1 osobą On-Line